Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2013

gdybysbylaniebywal
4055 cf74 420
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot vialexxie lexxie

May 07 2013

gdybysbylaniebywal
2044 4d55 420
Reposted byzjadlabymcieulalolamizuka18inyourheartSmileForMePleasesimplysmilehalszka12niiksniewychamowanee
gdybysbylaniebywal
2019 43cf 420

March 18 2011

gdybysbylaniebywal
Bo siatkówka jest bowiem sportem wyjątkowym...
— Z. Ambroziak
Reposted byanefeatherrmarlenamiseryabracadabraalexxielittle-thingskatkadiamnotperfectmartexxxbufkamefiralisjadopamineenutttelllaunfabulous
gdybysbylaniebywal
8101 3e29 420
Penn Badgley – Dan Humphrey
Reposted fromlugola lugola vialexxie lexxie
gdybysbylaniebywal
było, że w powietrzu tonę.
— E. Stachura
Reposted fromulotnosc ulotnosc vialexxie lexxie
gdybysbylaniebywal
0640 2fc1 420
Awwww <3
Reposted byfeatherrlittle-thingsfoormanmiserylexxieabracadabraareasonscanneverwinmarlena
gdybysbylaniebywal
O przekraczaniu granic, o walce z demonami, o żądzach i tułaczce, o popełnianiu nieodwracalnych błędów i umiejętności ponoszenia konsekwencji...
— loki!
Reposted fromnicbezprzyczyny nicbezprzyczyny
gdybysbylaniebywal
Play fullscreen
Nawet gdy mróz, nawet gdy śnieg sypie w oczy,
Wtedy dobrze jest!
Nawet gdy skwar, a w oczy piach,
Nie narzekam bo dobrze jest!
Reposted fromzapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl